Hier raconté aujourd’hui

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 17:52

Splendeur, notoriété, valeur, identité en hauteur le Rova d’Ambositra

Catégories: National

JME sy JMDS : mandeha ny ady amin’ ny haintany any Atsimo

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 08:03

Nosokafana, omaly, tany Toliara, ny Andro maneran-tany ho an’ny tontolo iainana (JME), sy ny Andro maneran-tany hiadiana amin’ny fiangazan’ny tany sy ny haintany (JMDS).

Nitarika ny fotoana ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy (Medd), Max Andonirina Fontaine, niaraka tamin’ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny ary ireo mpisehatra amin’ny tontolo iainana samihafa. Nisy ny diabe nitety tanàna, niainga teo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena hatreny amin’ny toera-malalaka Soafilira. Lohahevitra no­raisina ny hoe : «samy manome lanja ny fiarovana ny tany, manoloana ny ady amin’ny fiangazana sy ny tany hay». Navoitran’ny minisitra, Max Andonirina Fontaine, fa anisan’ny asa sarotra indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana satria iarahantsika mahita ny tsindry mpahazo azy. Toy ny fandripahana ny ala, ny doro ala sy tanety, ny fambolena, ny fanondranana antsokosoko, sns. Ahitana fahasimban’ny tany ny faritra 13 amin’ny 23, indrindra any Atsimo Andrefana, izay tratry ny firosoan’ny tany hay sy ny dongom-pasika.

Tetikasa Mionjo sy Tefiala
Napetraka ny paikady manokana hamahana ny olana hiatrehina ireo. Anisan’ izany ny fandaharanasa iarahana amin’ny Firenena mi­kambana momba ny fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro. Tanjona ny hampiasana ara-drariny ny loharanon-karena voajanahary. Miompana amin’ny fanatanterahana izany ny tetikasa Mionjo sy ny tetikasa Tefiala izany. Miasa any amin’ ny faritra 3 (Atsimo Andre­fana, Anosy, Androy), vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola. Manohana amin’ny fampitaovana ny Mionjo, raha toa ka ny fanohanana amin’ny fanarenana ny tany sy ny fambolen-kazo ny Tefiala. Nisy ny fanolorana fitaovana maro, omaly. Toy ny fiara 4×4 miisa 4, moto 10, kojakoja fambolen-kazo, fiatrehana ny famonoan’afo, sns. Maro ny hetsika hafa hankalazana ny JME sy ny JMDS hatramin’ny sa­botsy 15 jona ho avy izao.

Njaka Andriantefiarinesy

Catégories: National

VAOVAO TAMBATRA

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 08:03

Tafakatra 57 778 ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara, tao anatin’ny efa-bolana voalohan’ny taona 2024. Niakatra maherin’ny 14,3% ity antontanisa ity raha oharina tamin’ny efa-bolana voalohan’ny taon-dasa, izay 50 447. Na izany, mbola ambany lavitra ny antontanisa voaangona tamin’ny taona 2019, izay nahatratra 65 070.

Niato avokoa ny famatsian-drano tamina toerana maro teto an-drenivohitra, omaly, noho ny olana ara-teknika ao amin’ny toby fampakaran-drano eny Amboaroy. Tonga teny an-toerana sy nanarina izany ny orinasa Jirama. Tsiahivina fa mahatratra
60 000m3 isan’andro ny tsy fahampian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina.

Fahombiazana sy fampiroboroboana ny indostria. Ireo ny lalantsaina nibahana nandritra ny atrikasa natao ny alarobia teo, niarahana tamin’ireo orinasa mpisitraka ny tetikasa ODOF. Nasongadin’ireo mpandraharaha fa tsara kalitao sy manara-penitra ary tsy mena-mitaha amin’ireo vokatra any ivelany ny vokatra avy amin’ireo orinasa ireo.

Mitohy ny fananganana ny ZEP faharoa ho an’ny faritra Anôsy, izay atao ao Manatantely, kaominina Soanierana, raha napetraka ao Ivahona, distrika Betroka, ny voalohany. Hiara-hiasa amin’ny orinasa D-système ny fotodrafitrasa natsangana. Mamatsy vola ny fananterahana ny ZEP ao an-toerana kosa ny Vondrona eoropeanina.

Catégories: National

Tetikasa PICM : antontam-baovao ara-barotra

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 08:02

Misy ny fitaovana niomerika antsoina hoe Varavarana misokatra ho an’ny antontam-baovao eto Madagasikara (PICM). Miahy azy ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra (Mic), miaraka amin’ny Komity na­sionaly manamora ny fifanakalozana ara-barotra (CNFE). Manohana ara-bola ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad), ao anatin’ny Tetikasa fanajariana ny rohy ara-barotra (PACFC). Tanjona ny hanamafisana ny fidiran’ i Madagasikara ao amin’ny tsenam-paritra, toy ny Sadc, ny Comesa, ny Vaomieran’ny ranomasimbe Indiana (COI). Hita ao anatin’ny PICM avokoa ny antontam-baovao momba ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena. Toy ny an­tontanisa, ny fitsipika sy ny dingana arahina, ho an’ny fanondranana na fanafarana entana any ivelany, sns. Na­voitran’ny minisitra Mic, Raza­findravahy Edgar, nandritra ny fampahafantarana ny PICM, ny 30 avrily teo, fa hanampy betsaka ny mpandraharaha ity fitaovana ity, ary anisan’izany ny tetikasa indostrialy ODOF, napetraka isaky ny distrika.

Njaka A.

Catégories: National

Fihaonana an-tampon’ny Cnuced : laharam-pahamehana ny fampandrosoana

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 08:02

Lohahevitra anisan’ny voa­resaka nandritra ny andro faharoan’ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny rafitry ny Firenena mikambana momba ny Varotra sy ny fampandrosoana (Cnuced), oma­ly, tao amin’ny Palais des Nations ao Suisse, ny sehatry ny toekarena. Nitondrana fa­nazavana manokana ny poli­tika hampiroboroboana ny indostria ho antoky ny fifanakalozana ara-barotra mahomby. Eo ihany koa ny fomba hampivoarana ny maha olona sy izao tontolo izao, amin’ny alalan’ny teknolojia, ireo paikady hahafahana miatrika sahady ireo ambana eo amin’ny sehatry ny toekarena. Fo­toana iray hahafahan’i Mada­gasikara mitady fiaraha-miasa matanjaka hanatanterahina ireo Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) ny fivoriambe toy izao. Fantatra fa afaka manampy antsika amin’izany ity fivoriambe ity. Isika rahateo efa nisitraka tohana amin’ny lafiny maro tamin’ireo rantsa-mangaikan’ny Firenena mi­kambana amin’ny maha mpikambana antsika eo anivon’ny Cnuced. Araka izany, nahafahan’ny firenena malagasy nitondra ny feony sy nizarana ny politika ara-toekarena izay mifototra amin’ny fampiroboroboana ny indostria ny fihaonambe.

Fampandrosoana
Nisongadina manokana nandritra ny fivoriana, omaly, ny politika ara-toekarena apetraky ny filoham-pirenena hampandrosoana ny Nosy malagasy sy hiatrehina sahady ireo ambana misy maneran-tany. Manamafy ny toe­ran’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny Cnuced. Ma­rihina fa sehatra avo azon’i Madagasikara hanaovana adisisika sy handresen-dahatra hanatsarana ny seha-pamokarana lavanila izao fihaonana izao.

Henintsoa Hani

Catégories: National

INDRAY MIJERY

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 08:02

Mitohy ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’Ambohimanambola sy ny kaominina ambanivohitr’i Masindray. Hentitra ny fanajana ny fenitra mba ho fotodrafitrasa maharitra no vita eo. Takina amin’ny orinasa, araka izany, ny kalitao tsara. Ny Faritra Analamanga dia maneho hatrany ny fialantsiny noho ny fanelingelenana ho an’ireo mpampiasa lalana noho ny asa fanamboarana.
Nizara fitaovana ho an’ireo mpianatra hiatrika fanadinana CEPE ny minisiteran’ny Mponina sy ny firaisankina. Manodidina ny 400 isa izy ireo no nisitraka izany tao amin’ny EPP Sabotsy Namehana, EPP Ankadikely, EPP Andafiavaratra, EPP Andavamamba ary EPP Antandrokomby Anosizato.Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy sy ny hetsika firaisankina ho an’ny ankizy izany.

Catégories: National

Justice: Mahajanga accueille la Journée des chefs de juridictions

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 07:38

Après Fianarantsoa et Toliara, c’est au tour de Mahajanga d’accueillir la Journée des chefs de juridictions. L’occasion pour tous les participants de se concerter sur les amé­liorations à apporter pour donner satisfaction aux justiciables.
La Journée des chefs de juridictions a été officialisée par la ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanan­tenasoa, mercredi à Mahajanga. Plusieurs chefs de juridictions issus des provinces de Mahajanga et d’Antsiranana ont répondu présent à l’appel. Bien que l’objectif soit le même, la rencontre s’est focalisée sur différents thèmes, en vue d’améliorer les diverses activités au sein de la Justice, « pour donner une meilleure qualité de travail aux justiciables en améliorant les différentes juridictions », tel que la ministre de la Justice l’a si bien souligné. Le mot d’ordre reste ainsi, « une Justice transparente, juste et accélérée ».
Le renforcement de la capacité de gestion des chefs de juridiction a également été évoqué. « Il est de votre devoir d’assurer l’accélération des traitements des dossiers et de garantir la proximité de la population avec la Justice », a signifié la ministre aux chefs de juridiction, et à charge pour ces derniers d’exécuter la politique mise en place par le ministère de la Justice pour atteindre les objectifs.
Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a par ailleurs profité de cette descente pour faire dons de quelques matériels auprès du Tribunal, à savoir 13 ordi­nateurs et une imprimante. Cela, après avoir constaté le manque d’équipement pour l’accélération des traitements des dossiers.

T.N

Catégories: National

Se remettre en question

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 07:38

Les élections terminées, tout le monde attend maintenant avec impatience les résultats finaux que va prononcer la HCC. Cela, bien que les résultats de la Ceni aient déjà plus ou moins reflété les tendances. Politiciens et artistes se sont lancés dans une course folle pendant un mois pour accéder aux sièges de l’Assemblée nationale.
Mais ces élections ont surtout été l’occasion pour chacun de mesurer son poids dans le cosmos politique. Les candidats, partis politiques ou indépendants ont eu l’opportunité de voir à quel point la population leur font ou pas confiance. Si certains n’ont pas démérité, d’autres devraient pourtant y réfléchir à deux fois sur leur avenir politique.
Et que dire des artistes qui ne sont pas sortis du lot ? Apparemment, il est plus difficile de remplir les urnes que de remplir les stades. Les spectateurs ne sont pas forcément des électeurs et vice-versa.
Que ce soit les candidats politiciens ou candidats artistes, tous ont certainement pensé que les résultats des urnes se refléteraient aux spectateurs venus participer à la fête.
Ne serait-il pas temps pour une remise en question à présent ? Les artistes peuvent-ils se prévaloir de leur titre pour prétendre à un siège politique? En parallèle, les politiciens peuvent-ils aussi se prévaloir de leur titre pour penser que le siège leur est attribué. Que chacun y pense alors à deux fois avant de s’engager dans cette voie qu’est la politique.
Nombreux sont encore ceux qui pensent qu’atterrir dans un grand parti leur faciliterait la tâche, mais les résultats provisoires leur ont ouvert les yeux. Les électeurs ont clairement fait savoir aux candidats qu’ils ont énormément à dire dans la gestion du pays. D’aucuns ne se seraient douté que des candidats de grandes plateformes risquent d’être recalés ou encore, que des indépendants survenus de nulle part seraient en bonne position. En tout cas, ces élections auront permis à chaque candidat de se remettre en question.

T.N

Catégories: National

Consolidation de la paix à Madagascar: le Fonds des Nations unies investit 13,7 millions de dollars

Les Nouvelles - ven, 06/14/2024 - 07:38

13,7 millions de dollars seront investis directement pour la prévention des conflits et consolidation de la paix. Un financement qui entre dans le cadre des nouveaux projets du Fonds des Nations unies à Madagascar.

La cérémonie de lancement s’est tenue hier à l’hôtel Carlton en présence de nombreux acteurs gouvernementaux, organisations des Nations unies, ambassades, associations et société civile.
Cinq nouveaux projets sont concernés par cet investissement du Fonds des Nations unies dans le pays. 14 régions bien définies incluant des secteurs d’intervention prioritaires qui contribuent à la cohésion sociale, à la sécurité et à la paix à Madagascar, en seront les bénéficiaires. Cela implique que Madagas­car est de nouveau éligible au Fonds des Nations unies pendant 6 ans, allant de 2022 à 2027.
Les nouveaux projets concernent, entre autres, le « Projet Milamina » pour le renforcement d’une paix inclusive et durable dans le massif d’Andriry; le « Projet Landja » qui est un projet de rapprochement de la justice traditionnelle et formelle pour une meilleure cohésion sociale, ou encore le « Projet d’appui à la protection des jeunes défenseurs et défenseurs des droits humains engagés dans l’espace civique pour une paix sociale inclusive et durable ».
D’autres projets ont été également validés, notamment le « Projet Mahasaky » qui promeut la participation civique et politique des jeunes et des femmes dans la démocratie et la consolidation de la paix, ainsi que le “Viavy-CC” qui valorise les initiatives des femmes et jeunes filles face au changement climatique.
A travers ce nouvel in­vestissement, le Fonds pour la consolidation de la paix s’engage à « Promouvoir une culture de paix à Madagascar ». La prochaine étape consistera à impliquer chaque Mal­gache dans ce processus qui constitue un facteur déterminant pour atteindre les objectifs.
Ce nouveau portefeuille illustre l’engagement du Fonds pour la consolidation de la paix et de ses partenaires à promouvoir une culture de paix à Madagascar. « La paix est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération » (source : Décla­ration et Programme d’action sur une culture de paix, Assemb­lée générale des Na­tions unies, 1999). Impliquer chaque Malgache dans ce processus constitue un facteur déterminant pour atteindre les objectifs de ce nouveau portefeuille.

T.N

Catégories: National

TEASER Inside Outside AMBOSITRA 4

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 15:37

Catégories: National

IDEES EN GOGUETTE (Alliance92) 2024-06-12

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:49

Catégories: National

« Fête de la Musique» : hiavaka ny amin’ity taona ity

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:48

Tanterahina ny 21 sy 22 jona 2024, eny amin’ny Alliance Fran­çaise d’Antananarivo (AFT) Andavamamba sy eny amin’ny kaominina Ivato Seranana, ny « Fête de la Musique 2024 ». Hetsika lehibe eo amin’ny tontolon’ny mozika izy ity, karakarain’ny avy eo anivon’ny Alliance Française, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Raha ho an’ny isan-taona , mozika maroloko sy mpiangaly mozika maro samihafa no mandray anjara amin’ ny hetsika. Ho an’ity andiany ity kosa, hiavaka sy hafinaritra kokoa ny hetsika, araka ny nambaran’ny tomponandraikitra.
Anisan’ny ahafantarana ny volana jona ihany koa ny mozika. Manamarika izany isan-taona ny eny anivon’ny Alliance Fran­çaise. Hetsika maro no handravaka izany, mandritra ny roa andro. Anisan’izany ny seho ara-javakanto isan-karazany, atrikasa mahakasika ny mozika sy momba ny dihy nentin-drazana. Misy ihany koa ny sehatra misokatra ho an’ny rehetra natao hanomezana sehatra ireo mpanakanto vao misondrotra. Diabe eny amin’ ny kaominina Ivato Seranana kosa no hanokafana ny andron’ny 22 jona 2024. Manodidina ny 300 isa ireo handray anjara amin’ izany. Fampisehoana iarahana amin’i Mirado sy Stephanie ary Johane no entina hamaranana izany.

Lin

Catégories: National

Mpihiran’ny taona 1960 : nodimandry i Françoise Hardy

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:48

« Tous les garçons et les filles », hira nanana ny lazany naneran-tany, nanomboka ny taona 1962. Nisongadina ny talentan’i Françoise Hardy, mpihira teratany frantsay… Omaly, fantatra fa nodimandry izy !

Araka ny vaovao nambaran’i Thomas Dutroncs, zanany lahy. Nodiman­dry ny alin’ny talata 11 jona 2024, teo amin’ny faha-80 taonany, i Françoise Hardy. «Mphiran’ny taona 1960 », nanana ny la­zany, tsy tao Frantsa ihany fa naneran-tany mihitsy. Raha ny nambaran’ny zanany hatrany, aretina homamiadan’ny tenda (faritra mampitohy ny orona sy ny vava) no nitarika izao fahafatesany izao.
Tany amin’ny fahazazany sy ny taonan’ny adolantsento, voasariky ny « rock’n’roll » ity mpanakanto ity… Taona 1960, nahazo ny zavamaneno gitara izy ka nampiana-tena. Nan­dray anjara tamina fandaharana maro hoenti-mampahafantatra ny talenta, any amin’ny Radio. Taona 1962, niseho Televi­ziona sy nihira voalohany ny « Tous les garçons et les filles ». Teo no ho eo, rakotra ny lazany izao tontolo izao. Faran’ny taona 1962, nahatratra 500 000 ny isan’ny kapila « 45 tours » lafony. Herintaona taorian’io, nandritra ny 11 herinandro, nitana ny laharana voalohany hatrany ny varotra natao ta­min’ny « Tous les garçons et les filles ». Tsy nijanona tamin’ ny teny frantsay intsony ity hira ity fa navadika tamin’ny fiteny italianina ihany koa.
Nivelatra naneran-tany (Espainina, Etazonia, Pays-Bas…), ny lazan’i Françoise Hardy. Nanakoako ny “Le temps de l’amour”, “Le premier bonheur du jour”, “L’amour d’un garçon”, sns. Niara-niasa tamin’ireo andrarezin’ny hira sy ny famokarana kapila toa an’i Michel Berger ihany koa ity mpanakanto ity.

Nanagona : HaRy Razafindrakoto

Catégories: National

Orange Madagascar : hampiroborobo ny lafiny sosialy

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:47

Vonona hatrany ny Orange Madagascar hampiroborobo ny takalo manaja ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana (politique d’achat responsable) sy ny fandraisana andraikitra eo amin’ny lafiny sosialy (RSE) izay hiarahany amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpandraharaha samihafa. Nanomboka omaly ny hetsika « Supplier Day » andiany voalohany izay natao tetsy amin’ny Orange Digital Center, gara Soarano. Hetsika nifampizarana ireo fomba fiasa amin’ny alalan’ny fandraisana andraikitra iombonana eo amin’ny lafiny sosialy sy ny tontolo iainana. Manodidina ny 200 ireo mpandraharaha namaly ny antso. Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Orange Madagascar ny hanavao sy hanatsara hatrany ny tolotra omeny ny mpanjifa. Antoky ny fahombiazana tokoa ny fandraisana andraikitra eo amin’ny lafiny sosialy. Araka izany, mampandroso ny toekarena ny fanatsarana ny fampiasana angovo. Mila arahi-maso akaiky ihany koa ny sehatry ny teknolojia sy ny vola. « Fanalahidin’ny fahombiazan’ny orinasa ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka samihafa. Tokony hanana fitondran-tena mendrika sy manaja ny tontolo iainana izy ireny», hoy ny tale jeneralin’ny Orange Madagascar, i Frédéric Debord.

Henintsoa H.

Catégories: National

Fanavaozana ny fanabeazana : mifanakalo traikefa ny mpiantsehatra

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:47

Miara-mikaondoha mandritra ny roa andro eto Antananarivo ireo mpiantsehatra sy mpikaroka rehetra amin’ny tontolon’ny fampianarana. Tanjona ny hahafahana manatsara ny fanabeazana eto Madagasikara

Hifarana anio ny fihaonana amin’ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fanavaozana ny fanabeazana eto Madagasikara. Tantera­hina etsy amin’ny Panorama Andrainarivo, omaly sy anio izany. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa “Apprendre”, karakarain’ny Agence Universitaire de la francophonie. Tanjona amin’ny fihaonana ny hifanakalozan-kevitra sy hiadiana hevitra hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana eto Ma­dagasikara entina miatrika ny fanatontoloana sy ny fandrosoana misy. « Zava-dehibe io fotoana io satria ahafahana manolotra fehin-kevitra na tolo-dalàna hanatsarana ny fanabeazana manerana ny sekoly eto Madagasikara », hoy i Jérôme Bertheau, Coor­donateur de programme Ap­prendre. “Ezahina hatsaraina mandritra izany ny fandraisana ny mpianatra, ny fombam-pampianarana, fampitana ny fianarana…”, hoy kosa Rao­niherijaona Andriamiaka­tsi­lavo, Directeur général en char­ge de la pédagogie eo anivon’ny minisiteran’ny Fa­na­beazam-pirenena. Fotoana hifampizarana ireo fikarohana efa natao mahakasika ny fampianarana eto Madagasikara izy io. Hitondran’ireo mpandray anjara rehetra ny zavatra efa nampihariny sy hampiharina ihany koa. Misy ireo manam-pahaizana manokana hifampizara ny traikafeny man­dritra ny fihaonana. Toha­nan’ny Agence française de développement (AFD) sy ny AUF ny fandaharanasa. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fana­beazam-pirenena nahafahana nanao ny hetsika.

Mino .

Catégories: National

D’un fait à l’autre

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:24

Des policiers en tenue civile ont arrêté, le 6 juin dans un hôpital de la capitale, un étudiant en médecine qui y effectue son stage. Le concerné, âgé de 31 ans, avait l’habitude de voler les téléphones et bijoux se trouvant dans les chambres des malades. Présenté au parquet, il a été placé en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora.

Un individu ayant tenté de cambrioleur une église à Ambohimanala Andoharanofotsy, avant-hier matin, a été surpris par le gardien des lieux. L’inconnu a été remis entre les mains de la gendarmerie locale. Selon les informations, l’église a été cambriolée déjà à quatre reprises.

Trois jeunes hommes arrêtés pour détention et consommation de cannabis, la semaine passée à Ankadiefajoro Andoharanofotsy, ont été placés en détention préventive à la Maison centrale d’An­ta­nimora.

Presque tous les clients de samedi soir, d’une gargote sise à Tanjombato, sont tombés malades. Parmi eux, six personnes membres d’une même famille, ont été conduites immédiatement au CSB II Tanjombato. Sur les lieux, beaucoup d’autres malades ont indiqué avoir consommé des produits alimentaires dans ladite gargote la même soirée.

Les éléments du commissariat central de police de Sabotsy-Namehana ont arrêté, avant-hier matin, deux présumés pickpockets ayant écumé le marché local.

Catégories: National

Antanimenakely: un groupe de délinquants attaque un motard

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:24

A l’issue de leurs investigations, les éléments du poste de gendarmerie d’Ambohimamory Itaosy, ont identifié et arrêté les quatre membres du groupe de délinquants qui ont attaqué un motard dans la nuit de lundi à Antanimenakely.

Le premier a été arrêté durant l’intervention des gendarmes, la nuit même des faits. Les gendarmes se sont servis de l’individu pour retrouver la trace de ses trois acolytes. Ces derniers ont été successivement arrêtés à Anosibe et Soanierana, hier, à l’issue d’un piège tendu par les gendarmes.

Ils détenaient encore les objets volés sur leur victime, à savoir un téléphone, ses écouteurs, un powerbank, son portefeuille dont les billets d’argent contenus à l’intérieur n’ont pas été touchés. L’enquête de la gendarmerie a permis de savoir que deux d’entre eux sont encore mineurs, tandis que les deux autres sont âgés de 19 et 20 ans.

Intercepté en course…

Lundi, vers 23h, le motard était sur le chemin de sa maison à Ambohimamory quand la bande est apparue pour lui barrer la route à Antanimenakely. L’effet de surprise l’a fait renverser. Les bandits se sont accaparés tranquillement de ses biens. Malgré ses graves blessures sur son visage provoquées par sa chute et les coups qu’il a encaissés, il a su se relever et aviser la gendarmerie rapidement.

La célérité de l’intervention de la gendarmerie s’est soldée par l’arrestation de l’un des voleurs sur lequel le portefeuille a été saisi.

ATs.

Catégories: National

Ambohimanga Rova: un homme arrêté pour le viol d’un enfant handicapé

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:24

Un homme de 36 ans est actuellement placé en garde à la brigade de gendarmerie d’Ambohimanga Rova pour son implication dans une affaire de viol dont a été victime un garçon handicapé.

Les événements se sont produits dans la nuit d’avant-hier à Iavambony Ambohimanga Rova. Au cours d’une veillée funèbre, le trentenaire aurait profité du moment où l’enfant n’était pas surveillé pour l’emmener avec lui.

Le trentenaire le conduisant clandestinement dans sa maison sauf qu’il aurait été surpris par un villageois qui a immédiatement donné l’alerte. Le suspect a été arrêté.

La brigade de gendarmerie d’Ambohimanga Rova a été saisie de l’affaire. « Nous avons interpellé l’individu après avoir appris les événements. L’enquête suit son cours et pour le moment, nous ne pouvons encore affirmer quoi que ce soit. Ceux qui ont assisté à l’acte, n’ont pas encore été tous entendus et l’enfant va encore devoir être examiné par le médecin. C’est après tout cela que nous connaîtrons davantage sur ce qui s’est produit », a indiqué la gendarmerie d’Ambohimanga Rova.

ATs.

Catégories: National

Kidnapping à Ankazobe: les dahalo empochent plus de 400 millions d’ariary en sept mois

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:24

Selon un rapport de la compagnie territoriale de gendarmerie d’Ankazobe, les kidnappeurs ayant écumé ce district ont empoché une rançon totale d’au moins 401.800.000 ariary entre le 14 septembre 2023 et le 26 mars 2024, en contrepartie de la libération des otages.

Cette somme représente un peu plus du tiers des 1.422.000.000 ariary que les dahalo ont réclamés au début. Seul un otage a réussi à s’échapper par ses propres moyens, d’autres à l’issue de l’intervention des forces de l’ordre ou ont été libérés après le paiement des rançons résultant des négociations entre les ravisseurs et les familles des victimes. Il y avait aussi ceux qui n’ont pas encore été libérés à la date du rapport, le 14 avril.

Dans les détails, sur les 48 personnes pris en otage, 40 ont recouvré la liberté jusqu’au 26 mars. La seule victime dont la famille n’a pas eu à payer la rançon s’élevant à 15 millions d’ariary pour la sauver, était âgée de 26 ans. Elle a été capturée le 12 septembre 2023 vers 1h à Angodonina Tsisangaina, mais a réussi à passer entre les mailles du filet de ses ravisseurs, le 14 septembre 2023 vers 3h, à Ambohi­tan­tely Kiva.

La rançon à payer dépend des négociations

Ce qui n’était pas le cas des habitants de Marodaza Talata Angavo, enlevés dans la soirée du 25 mars. Leurs familles ont dû payer en totalité les 37 millions d’ariary réclamés par les kidnappeurs. Pour rappel, vers 19h, une vingtaine de dahalo lourdement armés ont pris d’assaut ce village. Ils ont tiré des coups de feu pour intimider le Fokonolona et sont entrés dans deux maisons situées côte-à-côte. Une fois à l’intérieur, les malfrats ont réclamé de l’argent, mais les propriétaires des lieux n’en avaient pas, alors les assaillants ont enlevé un homme de 35 ans et une femme de 26 ans.

Les dahalo n’ont généralement perçu la rançon qu’ils ont réclamée au début. Celle-ci descend même jusqu’à la moitié, voire au quart ou à la dixième de la somme initialement demandée. Sur ce, une femme de 57 ans enlevée dans la nuit du 25 janvier à Tsinjorano Tsara­ma­soandro, a recouvré la liberté après que sa famille a payé 37 millions d’ariary contre 300 millions d’ariary demandés par ses ravisseurs.

Le fait marquant durant cette période était certainement le simulacre de kidnapping à Bemangoraka Talata Angavo, le 22 septembre 2023. Le mari âgé de 27 ans, s’est caché dans le plafond de sa maison conjugale. Sa femme et lui ont par la suite alerté la famille sur le supposé kidnapping et demandé de réunir une somme de 30 millions d’ariary, à envoyer par mobile money. Leur famille a alors cherché par tous les moyens à trouver l’argent, puis envoyé 7 millions d’ariary aux soi-disant kidnappeurs. Cependant, grâce à l’intervention de la gendarmerie, le vingtenaire a été retrouvé dans sa cachette, trois jours, le 25 mars. Le couple ayant avoué son méfait a été arrêté puis traduit devant la Justice.

LR

Catégories: National

Notables de Tsihombe : appel pour sa libération Masy Goulamaly

Les Nouvelles - jeu, 06/13/2024 - 07:23

Après l’Amnesty International et le Bureau permanent de l’Assemblée nationale, les notables de Tsihombe réclament la libération de la députée Jeanne d’Arc Masy Goulamaly, assignée à résidence depuis le 31 mai.
Cette semaine, les figures influentes de Tsihombe ont interpellé l’Etat, exigeant la levée de l’assignation à résidence à l’encontre de la députée. Interrogée à ce sujet, la gendarmerie du groupement Androy a confirmé l’ouverture d’une enquête liée à cette affaire, sans toutefois fournir des détails.
Selon les informations disponibles, l’élue aurait déposé une plainte pour irrégularités pendant la campagne électorale. Des manifestations avaient alors éclaté à Tsihombe, dégénérant en incendies ciblant deux locaux de la Ceni. Et, Jeanne d’Arc Masy Goulamaly, au­rait été impliquée dans cette affaire. Elle clame pourtant son innocence sur les ré­seaux so­ciaux, et invoque désormais son immunité parlementaire.

F.M

Catégories: National

Pages