IDEES EN GOGUETTE (Alliance92) 2024-07-10

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 15:16

Catégories: National

Nosy-Be : Sambo kenyanina tratra nanjono an-tsokosoko

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 07:31

Tratra tany amin’ny fari-dranomasina antsoina hoe « Ban­ce du Leven » ny sambo ke­nyanina iray, nanjono an-tsokosoko tany amin’ny 87 km, avaratra andrefan’i Nosy-Be, ao anatin’ny fari-dranomasin’i Ma­dagasikara, ny 8 jolay teo. Nan­dritra ny iraka fisafoana mahazatra nataon’ny sam­bo mpa­nara-maso Antsantsa, an’ny Foibe fanaraha-maso ny jono (CSP) no nahavitana izany.
Miisa 8 ny mpanjono tao anatin’ity sambo ity, ka teratany kenyanina ny 3 ary srilankey ny 5. Manana halava 14,25 m sy sakany 4,98 m ity sambo ity, ary milina manana tanjaka 160 Cv. Nahitana ha­zandranomasina antsantsa anaty lagilasy vao avy nojonoina, milanja 250 kilao, tao anatiny. Maromaro koa ny vombon’antsantsa sy sira, mi­lanja 150 kilao eo ho eo. Tafi­ditra ao anatin’ny karazana hazandrano arovana, ahina ho lany tamingana ireo, ka tsy azo trandrahina. Manodidina ny 50 kilao koa ny trondro mangatsiaka tao anatiny, mi­ampy fitaovam-panjonoana harato sy « palangre ».
Araka ny fanadihadiana, tsy manana fahazoan-dalana hanjono aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara ity sambo ity. Sazy miandry azy ireo ny fandoavana lamandy 900 000 000 Ar hatramin’ny 2 100 000 000 Ar. Nogiazana ny sambo ary notaritina nihazo ny seranan’i Nosy-Be, niaraka tamin’ireo olona tao anatiny, hanohizana ny fanadihadiana.

Njaka A.

Catégories: National

VAOVAO TAMBATRA

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 07:31

Vita ny 25% ny asa amin’ny fanarenana ny vahilava Kiembe ao an-tampon-tanànan’i Toliara. Mitotaly 4 927 m ity lalana ity ary 7 m ny sakany. Enje­hina ho vita amin’ny faran’ity taona 2024 ity ny asa rehetra. Mampifandray ny fokontany Akiembe, Mo­tom­be ary Andranomena ity vahilava ity. Mamatsy vola ny fanatanterahana azy ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI).

Feno 10 taona ny nahavitan’ny seranan-tsambon’Ehoala any Taolagnaro. Maherin’ny 1 400 ny sambo efa nivezivezy tao ary nahatratra 64 ny sam­bo nitondra mpizahatany, nanomboka ny taona 2014. Anisan’ny tena ampiasana azy ny fitaterana ny fasimainty vokarin’ny orinasa QMM sy ny mitondra ny akora fototra ilain’izy ireo avy any ivelany. Eo koa ny sambo mitondra entam-barotra.

Vinavinaina ho tonga anio ny sambo mitondra ny solika mavesatra ho ampiasain’ny orinasa Jirama, hampandehanana ireo milina mamokatra herinaratra ao aminy. Mbola mitohy, araka izany, ny fampiatoana ny famatsiana herinaratra mifandimby ho an’ ny tambajotra iraisan’Antananarivo sy ny manodidina (RIA). Efa manomana ny fandaminana ny fitaterana ny solika miakatra aty Antananarivo ihany koa ny tomponandraikitry ny Jirama.

Catégories: National

FAO sy Minae : fiaraha-miasa ho an’ ny fanjarian-tsakafo

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 07:30

Novolavolain’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny tsakafo (FAO), ny taona 2019, ny hetsika « Mifampitantana » (main dans la main). Niditra tao anatin’ny hetsika i Madagasikara, ny taona 2023. Natao sonia, omaly, teto Antananarivo, ny fiaraha-miasa ny tetikasa « Tohana ho an’ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo ho an’i Madagasikara », tafiditra ao anatin’ny hetsika « Mifampitantana ». Nanatante­ra­ka izany ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana (Minae) sy ny solontena maharity ny FAO eto amintsika, Mbumi Charles Boliko.
Tanjona ny hiaraha-mientana hitondra fijery sy fomba fiasa vaovao, iarahan’ireo mpisehatra voakasika sy ny mpiara-miombon’antoka, mba hisian’ny fampandrosoana maharitra amin’ny lafiny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
Maharitra 4 taona ity tetikasa ity, hanatsarana ny rafitra ara-tsakafo. Hifantohana ny fanafoanana ny fahantrana, ny fanalefahana ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fametrahana paikady maharitra hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro, ny fampihenana ny tsy fitoviana, sns.

Njaka A.

Catégories: National

Fambolen-kazo 2024: tratra ny 86% ny tanjona napetraka

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 07:30

Laharam-pahamehana amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana (Medd) ny ady amin’ny trafika sy ny fiarovana ny harena voajanahary.

Namintina ny zava-bita sy ny hatao manaraka ny minisitry ny Tontolo iainana, Max Andonirina Fontaine, ny herinandro lasa teo. Anisan’ny nisongadina ta­min’ny tatitra ny mahakasika ny ady amin’ny trafikana zava-mananaina (biby sy zava-ma­ni­ry), toy ny sokatra, ny varika, ny hazo « pachypodium », izay mirongatra, ankehitriny. No­tsindriany fa mitohy ny paikady « tsy misy fandeferana na iray aza ». Efa napetraka ny vaomiera manokana « task force » iarahana amin’ireo firenena nahatrarana azy ireny, toy ny any Thaïlande, ohatra, hanamafisana ny fanaraha-maso ny sisin-tany, ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, sns. Toraka izany koa ny eto an-toerana, hanaraha-maso ny lalam-pirenena, ny sisin-tany, iarahana amin’ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona, ahitana mpanome vaovao miisa 7 000.
Miisa 75 000 ny zana-kazo volena amin’ity taona 2024 ity. Tratra ny 86% amin’io tanjona io, ary tohizana sy hitarina amin’ny hoavy. Hisy koa rafitra apetraka hitantanana ny antontam-baovao mahakasika ny fambolen-kazo. Ao anatin’izany ny hampiasana ny fitaovana « drône », ny fambolena zana-kazo vaventy sy ny zana-kazo eny ifotony na zanatany.
330 tapitrisa dolara

Nosinganin’ny minisitra koa ny Fampindramam-bola nohamoraina hiatrehina ma­haritra ny fiovan’ny toetr’andro (FRD) avy amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI), maherin’ny 330 tapitrisa dolara. Miisa 12 ny fepetra ho fa­narenana hatao, iarahana amin’ny minisiteran’ny Ango­vo sy ny akoranafo (MEH). Ho­ferana ny fiparitahan’ny entona karbona, ka ahazoana tombom-bola 1,4% amin’ny taona 2030 raha mahomby ny paikady hapetraka. Hama­fi­si­na ny fiarovana ny ala sy ny tontolo mananaina. Havaozi­na ny didim-panjakana mamaritra ny fidirana ao anatin’ny tsena karbôna.

Njaka Andriantefiarinesy

Catégories: National

Afafi Fahasalamana : azo aloa amin’ny finday ny saram-piantohana

Les Nouvelles - mer, 07/10/2024 - 07:29

Natao sonia ny 3 jolay teo ny fifanarahana fiaraha-miasan’ny orinasa Airtel Money sy ny fikambanana Antoka ho an’ny fahasalaman’ny fianakaviana (Afafi). Azo aloa amin’ny finday, amin’ny alalan’ny Airtel Money ny fanonerana ny fiantohana ara-pahasalamana ho an’ny mpikambana Afafi. Mitovy ny fijerin’ny roa tonta, satria «tanjona ny hanamorana ny fahazoan’ny tsirairay fitsaboana sahaza azy avy».
Nambaran’ny tale jeneraly mpisolo toerana ny Airtel Money, Randrianarison Heriti­ana, fa «ezahina hatrany ny hanomezana tolotra tsara kalitao ny rehetra. Ao anatin’izany ny fampiasana ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra amin’ny fikirakirana ny lafiny ara-bola, ka tsangambato lehibe natsangana ny sehatry ny fahasalamana».
Nohazavain-dRazafinja­tovo Felaniaina, tale nasiona­lin’ny Afafi, fa ahafahana manitatra manerana ny Nosy ny fiahiana ny mpikambana ity fifanarahana ity. Satria tanjona ny hahazoan’ny fianakaviana, in­drindra ireo marefo, fitsaboana sahaza azy.
Manome antoka amin’ny fitsaboana itsinjovana ny olo­na sahirana ara-bola ny Afafi, hamerana ny tsy fahafahana mitsabo tena.

Njaka A.

Catégories: National

Tetikasa Kanto Manabe : zavakanto mivelatra sy matihanina no tanjona

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 08:01

Anisan’ny singa iray ahafahana manabe sy mitaiza, indrindra ho an’ny ankizy sy tanora, ny zavakanto. Efa mivelatra amin’ny fikajiana ny tontolo iainana izany ankehitriny ho an’ny TKM.

Tanterahina eny amin’ny Alliance française d’An­ta­nanarivo (AFT) Anda­vamamba, ny fampirantiana asa kanto, nomanin’ny fikambanana Plum’art sy ny mpandray anjaran’ny tetikasa Kanto Manabe. Azo tsidihina hatramin’ny 31 jolay 2024 ireo asa kanto ireo. Misy ihany koa ny atrikasa maro samihafa tanterahina eny an-toerana, izay nanomboka omaly, hatramin’ny 19 jolay 2024. Ankoatra ny fampiroboroboana ny zavakanto, tanjona amin’ny hetsika ny fampidirana sy fampahafantarana ireny zavakanto maro ireny ho an’ny tanora.
Mitombo hatrany ny hetsika ataon’ny Tetikasa Kanto Manabe, iarahany amin’ireo fikambanana mpiangaly ny zavakanto. Tamin’ny andron’ny omaly, atrikasa mahakasika ny fanaovana sary lasitra sy kilalao vita amin’ny taratasy no nameno ny fandraharam-potoanana. Amin’ity anio ity kosa no hahitana ny hetsika « Mahay kanto », atrikasa hizarana sy hifampizarana ireo paikady handavorarina ny haikantona mpanakanto iray. Anisan’ny hianarana ao anatin’izany ny fampiasana ny loko sy ny firafitry ny singa maro mandrafitra ny zavakanto iray, indrindra ny sary.
Ankoatra ny sary lasitra sy hosodoko. Hisy ihany koa ny atrikasa mahakasika ny Slam, iarahana amin-dRavalison Rado, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Orad. Ao anatin’izany no hizarany ny paikady vitsivitsy handavorarina ny fiakarana an-tsehatra ho an’ny mpanakanto. Hisy koa ny atrikasa mahakasika ny dihy, iarahana amin’i Sitraka Haro. “Sady maneho hevitra sy fihetsem-po no miala voly, amin’ny alalan’ny dihy”. Io no lohahevitra voizina mandritra ny atrikasa. Ireo atrikasa ireo izay samy hotanterahina ny 11 jolay 2024, eny amin’ny AFT Andavamamba, hetsika izay maimaimpoana sy misokatra ho an’ny rehetra.

Lin

Catégories: National

Basikety : handeha ho any Kosovo ny Ankoay

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 08:00

Hotanterahina any Ko­sovo, amin’ny faha-20 ny volana jolay ho avy izao, ny fifaninanana taranja basikety 3×3, “Le tournoi international Chal­lengers de Pristina”, sokajy lehilahy. Araka ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny basikety (FMBB), omaly, afa­ka miatrika izany ny Ankoay rehefa tsy vonona amin’ity hetsika ity i France, tompondakan’ny RunBall, izay natao tatsy La Réunion, ny faran’ny volana jona teo. Tsiahivina fa faharoa tamin’ity fifaninanana ity i Madagasikara.
Raha ny fanazavana azo, miomana amin’ny fiatrehana ny lalao Olympika izay hatao any Paris, ny ekipa nasionaly frantsay, ka tsy afaka hiatrika ity fifanintsanana atao any Kosovo ity. Nilaza ny teo anivon’ny FMBB fa efa manao fanazaran-tena ny Malagasy mpilalao, misy an-dry Elly, Livio, Arnol ary Fiary.
Tsara ny mampahatsiahy fa mpilalao efa niatrika fifanintsanana maro ry Elly sy ny namany. Anisan’izany ny fifanintsanana OQT, izay natao tany Debrecen, ny 16 hatramin’ny 19 mey lasa teo. Ankoatra izay, tsara ny mampahafantatra fa handray ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja basikety 3×3 i Madagasikara, ny 29 novambra – 1 desambra ho avy izao.

Fitia Randria

Catégories: National

SOMBIM-BAOVAO

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 08:00

Hotanterahina any Mahajanga, ny 13 hatramin’ny 20 jolay ho avy izao, ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja volley-ball, ho an’ny sokajy zandriny. Miisa 20 ireo klioba hifanintsana ao amin’ny vehivavy. Naaton’ny Federasiona malagasin’ny volley-ball kosa ny lehilahy, noho ny tsy fahafenoan’ny fetr’isa takina amin’ny fifaninanam-pirenena.

Tonga omaly, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny Makis Seven Madagascar, lehilahy. Avy niatrika ny fifaninanana afrikanina izay natao tany Maurice izy ireo. Marihina fa efa tafita hiatrika ny “World Challenge Series” ny ekipam-pirenena malagasy. Tsiahivina fa nahazo ny laharana fahatelo izy ireo tamin’izany.

Hotontosaina manomboka ny faha-13 ny volana jolay ho avy izao, eto Antananarivo, ny “Playout PFL”, taranja baolina kitra. Hanokatra izany eny an-toerana ny fifanandrinan’ny samy Kaonferansy atsimo, misy ny CFFA Andoharanofotsy, ny Dato FC, ny Mama FC ary ny Inate FC Vakinankaratra. Natao hahafantarana ny klioba mihintsana any amin’ny diviziona faharoa ity “Playout PFL” ity.

Hatao anio, amin’ny 10 ora alina ora aty Madagasikara, ny lalao manasa-dalana voalohany ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, “Euro 2024”, izay hatao any Allemagne. Hifanandrina amin’izany i France sy i Espagne. Fihaonana izay hotontosaina ao amin’ny kianja Allianz Arena.

Catégories: National

Lalao Olympika “JO 2024”: I Rija sy i Sidonie no hisolo tena ny atletisma

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 08:00

Atleta mianadahy no hiatrika ny lalao Olympika izay hotanterahina any Paris France, eo amin’ny atletisma dia i Rija sy i Sidonie. Hihazakazaka eo amin’ny 100 m misy fefy i Sidonie raha eo amin’ny 100 m tsotra kosa i Rija.

Taorian’i Sidonie Fiada­nantsoa, izay nomen’ny Federasiona iraisam-pirenen’ny atletisma ny fahazoan-dalana hiatrika ny lalao Olympika (JO 2024), hatao any Paris France afaka roa herinandro, fantatra ihany koa izao fa nahazo fanasana manokana “wild card” avy amin’ny komity iraisam-pirenena Olympika (CIO), i Rija Vatomanga Gardiner.
Hihazakazaka eo amin’ny 100 m tsotra ny lehilahy mandritra ity fifaninanana maneran-tany ity. Nambaran-dRam­­beloson Hery, tale teknika nasionaly fa nandefa anarana 5 tany amin’ny CIO ny Federasiona malagasy (FMA), ka izy ireo no nifidy izay hitany fa mendrika hahazo fanasana manokana, arakaraka ny zava-bitan’ny tsirairay.

Marihina fa Malagasy mipetraka any Frantsa i Rija. 24 taona izy ary atletan’ny klioba Montpellier Athletic Mediterra. Tsy anisan’ireo atleta manana laharana ao amin’ny Federasiona iraisam-pirenena ny tovolahy tamin’ny fanavaozana natao ny 30 jona lasa teo.
Raha tsiahivina, laharana faha-574 maneran-tany izy ny taona 2020 teo amin’ny halavirana 400 m ary 796 teo amin’ny 200 m ny taona 2023. Raha ny hazakazaka nataony teo amin’ny 100 m indray no ambara, indroa niatrika fifaninanana tamin’iny volana jona lasa teo iny izy. Anisan’izany ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Occitanie Elite, natao tao Rodez ka nahavitany izany tao anatin’ny fe-potoana 10 s 75 ampahazato ary ny “meeting national” tao Pezenas, ka 10 s 76 ampahazato.
Tsiahivina fa samy tsy eto Madagasikara i Sidonie sy i Rija fa any ivelany avokoa. I Sidonie miofana ao amin’ny ivontoerana ao Dakar Sénégal ary i Rija any France.

Tompondaka

Catégories: National

INDRAY MIJERY

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 07:59

Vita ny atrikasa narahina fiofanana momba ny fahitan’ireo olona manana fahasembanana sy ny fiarahamonina ao amin’ny faritra Menabe ny zava-misy mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana. Niara­hana tamin’ny fikambanana Autisme Mada­gasikara izany. Naharitra roa andro ny atrikasa nampitana tamin’ireo olona manana fahasembanana ny zony. Voa­resaka avokoa ny lafiny sosialy, kolontsaina sy ny ara-piarahamonina.
Ahitana fiakarana ny tahan’ny fahalotoan’ny rivotra eto Antananarivo amin’izao. Avo telo hatramin’ny dimy heny ny fetran’ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Vinavinaina hijanona ho mankarary ny olona rehetra ny kalitaon’ny rivotra ao anatin’ny telo andro ho avy. Ireo olona marefo amin’ny fahalotoan’ny rivotra dia mety ho tratran’ny olana ara-pahasalamana mafy kokoa mandritra izany.
Nisongadina nandritra ny lahatenin’ny minisitry ny Fahasalamana, omaly, ny fanatanterahana ny fihaonambem-pirenena ho fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Laharam-pahamehan’ny fanjakana izany mba ho antoky ny fampandrosoana ny firenena. Voizina manerana ny Nosy ny tokony hampiasana ny fandrindram-piterahana.
Ny 23 hatramin’ny 25 aogositra izao no hanatanterahina ny fivoriamben’ny Mpanazava sy Tily eto Madagasikara. Io no fahefana fara-tampony ao amin’ny MTEM izay ahitana ireo komity lehibe sy ny solontenan’ireo rafitra misy. Manatrika ihany koa ny synodam-piangonana sy ireo mpiara-miombon’antoka.

Catégories: National

Bianco – Journée RHI: rendez-vous ce mercredi

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 07:33

Le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) procédera à une nouvelle édition de la journée nationale des Réseaux d’honnêteté et d’intégrité (RHI), demain au gymnase couvert d’Ankorondrano. Il s’agit d’une journée de sensibilisation des jeunes de tout Madagascar sur la lutte contre la corruption et les conséquences que engendre au sein de la société. Le mi­nistre par intérim de l’Edu­cation nationale, Pr Zely Randriamanantany et le di­recteur général du Bianco, Laza Andrianirina honoreront de leur présence l’événement.
Des concours de slam sur les détournements de fonds et des biens publics, seront également au programme. A noter que les 2 premiers RHI de chaque province participeront au concours. Cette initiative relève du Bianco qui estime que la sensibilisation à la lutte contre la corrup­tion, devrait commencer dès le plus jeune âge. Raison pour laquelle les élèves des lycées sont les principales cibles.

T.N

Catégories: National

L’heure de vérité

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 07:32

Conformément à la Loi fondamentale, les nouveaux élus de l’Assemblée nationale entament leur prise de fonction officielle ce jour à Tsimbazaza. Cette journée marque également la rupture avec l’ancienne législature, à multiples égards. Bien évidemment, la composition des nouveaux membres du Bureau permanent sera scrutée de près, à commencer par celui ou celle qui va présider l’institution pour les cinq années à venir.

Dans la presse, ces temps-ci, des noms circulent déjà comme quoi telle ou telle personnalité est plus sollicitée que d’autres. Il faut reconnaître que parmi les nouveaux élus, certaines personnalités sortent du lot, de par leur cursus académique et leur expérience en matière d’administration.

Pour autant, devenir numéro un d’une chambre parlementaire, c’est une toute autre histoire. A part les expériences, d’autres paramètres pourraient également entrer en jeu. C’est le cas notamment de la capacité de la personne à fédérer et à transformer l’énergie des parlementaires en une force pour le développement du pays.

Et pour cause, la majorité des parlementaires ne tranchent pas en faveur de l’intérêt commun, contrairement à leurs propres intérêts et privilèges. Sans oublier que pendant les moments forts des parlementaires, ils brillent par leur absentéisme et il arrive que des projets de texte soient votés seulement par moins d’un quart des élus. Et les manquements foisonnent à mesure que l’on en parle. C’est également tous ces maux que le nouveau bureau permanent doit traiter tout en se rappelant que les élus portent la voix de leurs électeurs. Un exercice plutôt difficile, a priori.

Rakoto

Catégories: National

A l’approche des élections communales: Firaisakina au bord d’implosion

Les Nouvelles - mar, 07/09/2024 - 07:32

Après des résultats décevants aux élections législatives, l’opposition se prépare pour les prochaines élections communales et municipales, en mode chacun pour soi. Le Tim veut faire cavalier seul dans la Capitale et apparemment, les autres partis de la plateforme veulent en faire de même.

Les élections communales et municipales sonnent la fin de l’union sacrée de la plateforme d’opposition Firaisakina qui a obtenu une vingtaine de sièges à l’Assemblée nationale. Non seulement, il y a des tensions au sein du groupe, mais également une scission inévitable au sein de ce front commun.
Dans son discours à l’occasion de la célébration du 22e anniversaire du parti Tim, son fondateur et ancien président Marc Ravaloma­nana, a laissé entendre que sa formation politique est prête à présenter des candidats aux élections communales, notamment à Anta­na­narivo, avec ou sans le soutien du Firaisankina.
En même temps, le parti Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara (HVM), membre de Firaisankina, a aussi annoncé sa participation aux prochaines élections. Son président national, Rivo Rakoto­vao, a évoqué la possibilité de candidatures indépendantes au sein de la plateforme, tout en n’excluant pas une candidature commune.
Et même au sein des députés du Firaisakina, la guerre de leadership pour prétendre chef de l’opposition dans l’Hémicycle, ne fait que commencer, signe que cette plateforme de l’opposition marche inéluctablement vers la scission
Du Firaisakina à Firaisambe
Plus surprenant encore, Rivo Rakotovao a révélé hier la création d’une nouvelle coalition dénommée «Firai­sambe» ou grand rassemblement de «tous les Malgaches qui constatent la mauvaise gestion du pays et qui veulent contribuer au développement du pays», selon ses propres termes.
La plateforme Kôlekti­fan’ny Malagasy, qui n’a obtenu qu’un seul siège lors des dernières législatives, est quant à elle, en perte de vitesse. Elle ne fait pas le poids ni au sein de l’opposition ni au sein de l’Assem­blée nationale. Reste à sa­voir, lequel des partis en lice qui ambitionne de jouer chacun son va-tout dans les urnes, va-t-il soutenir ?
Plus d’entente entre les plateformes, autant dire que l’opposition risque de ne plus retrouver sa crédibilité sur la scène politique nationale. Alors que le mandat du président actuel se poursuit, l’avenir de l’opposition semble plus que jamais incertain.

F.M

Catégories: National

GVEC: Transformer les vies et favoriser l’entrepreneuriat

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 08:22

Le programme de Développement des filières agricoles inclusives (Defis) s’engage à soutenir les petits producteurs à travers les Groupements villageois d’entraide communautaire (GVEC). Depuis 2019, le programme Defis, financé par le Fonds international de développement agricole (Fida), a permis à 13.190 exploitations agricoles familiales (EAF) de bénéficier des avantages offerts par 686 GVEC répartis dans tout le pays.
«Ce programme permet non seulement d’offrir des services financiers de proximité tels que l’épargne et le crédit, mais aussi des services non financiers comme l’éducation financière», explique-t-on.
Les GVEC se composent de 15 à 25 membres qui mettent en commun leurs économies pour accorder des prêts internes, favorisant ainsi une autonomie financière collective. Ces groupements ont bien servi aux femmes et autres petits producteurs non desservis par les institutions de microfinance traditionnelles.
A Manakara, le GVEC Miaradia a distribué un montant record lors de son premier cycle grâce à une gestion rigoureuse de ses ressources. Comme en témoigne une des femmes membres, Madeleine Razanavelo, «En intégrant le GVEC, j’ai pu payer les frais de scolarité de mes enfants et financer les semis pour la nouvelle saison rizicole». Ce groupe constitué en décembre 2022, a partagé 4,473 millions d’ariary entre ses membres à la fin de son premier cycle, démontrant ainsi l’efficacité du réinvestissement collectif.
A Ihosy, le GVEC Soafaniry, actif depuis 2019, compte maintenant 34 membres. Lucien Paul Raheriandrinia, un membre du groupement, explique que «grâce aux parts du GVEC et aux revenus de mon élevage, j’ai pu acquérir une maison». Ce GVEC prévoit de constituer un capital de plus de 10 millions d’ariary d’ici septembre 2024, avec des projets de plantation de manioc et la production de semences de riz.
Les GVEC ont également réduit leurs taux d’intérêt pour favoriser une plus grande participation financière. Selon le rapport du programme Defis, «Avec des taux passant de 9 à 8 %, ces groupements encouragent leurs membres à ouvrir des comptes auprès des institutions de microfinance et des banques régionales».

Arh.

Catégories: National

Eco brèves

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 08:22

Intelligence artificielle. Une étude sur la mise en place d’un institut d’intelligence artificielle (IA) appliquée pour l’océan Indien est en cours, comme l’a indiqué le ministre du Dévelop­pement numérique, des Postes et des Télé­communications (MNDPT), Tahina Razafin­dramalo, lors de sa participation en fin de semaine à la conférence mondiale sur l’intelligence artificielle à Shanghai (Chine), placée sous le thème «Gouverner l’IA pour le bien et pour tous».
Le ministre a souligné l’importance de sensibiliser et d’éduquer le public et les décideurs aux enjeux de l’IA et de la cybersécurité. Il a également mentionné les avancées en e-Gouvernance et services publics grâce à la coopération numérique entre la Chine et Madagascar, renforçant ainsi l’utilisation de l’IA dans ces domaines.

Catégories: National

Lutte antiacridienne: des opérations aériennes en appui

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 08:22

Les invasions acridiennes à Madagascar constituent une véritable menace pour l’agriculture et la sécurité alimentaire du pays. Depuis février, le ministère de l’Agriculture et de l’élevage (Minae), via le Centre national de lutte antiacridienne (IFVM), mène une campagne terrestre contre les criquets.
«Jusqu’à présent, 30.000 hectares ont été traités, mais des essaims persistent dans plusieurs régions, dont le Menabe, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, Atsimo Andrefana et Ihorombe», informe-t-on au niveau du Minae.
Pour atténuer les invasions dans d’autres régions, l’Armée malgache et le Minae collaborent en lançant une opération de lutte aérienne. Certaines zones infestées étant inaccessibles par voie terrestre, rendent l’intervention aérienne indispensable. Ainsi, l’Armée met à disposition de l’IFVM un hélicoptère pour traiter 6.000 hectares supplémentaires sur une période de 15 à 20 jours. Elle a remis officiellement l’hélicoptère en question au Minae samedi.
Cette opération aérienne, ciblant principalement les régions Menabe et Amoron’i Mania, nécessite près de 6.000 litres de pesticides, financés par le programme Defis.
Et d’après le ministre de l’Agriculture, Suzelin Ratohiarijaona, «Pour une lutte durable, le Minae a élaboré, en collaboration avec ses partenaires et divers acteurs, une stratégie sur quatre ans». L’objectif est de maîtriser les invasions acridiennes et d’éradiquer les criquets ravageurs.

Arh.

Catégories: National

Cadre de partenariat pays: 34% des financements de la Banque mondiale alloués aux infrastructures

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 08:21

En mars 2024, le portefeuille de la Banque mondiale à Madagascar s’élevait à 4,1 milliards de dollars, répartis dans 26 projets nationaux et quatre opérations régionales. Parmi les secteurs bénéficiaires, les infrastructures s’adjugent la plus grande part avec 1,39 milliard de dollars, soit 34% des financements.

Selon la Banque mondiale, quatre principaux secteurs bénéficient de ce financement, dont les infrastructures avec 1,39 milliard de dollars (34 %), le développement durable fi­nancé à hauteur de 1,215 milliard de dollars (29%), le développement humain avec 1,092 milliard de dollars (26%) et la croissance, les finances et les institutions équitables bénéficient de 435 millions de dollars, représentant 11% des financements.
En plus des investissements financiers, «la Banque mondiale fournit des services d’analyse et de conseil pour soutenir la prise de décisions éclairées et la mise en œuvre efficace des projets de développement», expli­que l’institution. Cette ap­proche permet de renforcer les capacités locales et d’assurer une utilisation optimale des ressources.

CPF pour Madagascar
Le Cadre de partenariat pays (CPF) pour Madagas­car, couvrant la période 2023-2027, a été approuvé en avril 2023. Il définit la stratégie de la Banque mondiale pour soutenir une croissance inclusive et résiliente à Ma­dagascar.
«La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par les organisations membres du Groupe de la Banque mondiale (GBM), comprenant la Ban­que mondiale, la Société financière internationale (IFC), qui se concentre sur le secteur privé dans les marchés émergents, et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), qui offre des assurances contre les risques politiques et des garanties de rehaussement de crédit», précise la Banque mondiale.
Ce CPF quinquennal est structuré autour de trois objectifs principaux. Le premier vise à améliorer les opportunités d’emploi par des actions transformatrices. Le deuxième est de rendre la croissance plus inclusive en abordant les faiblesses et les inégalités dans la prestation des services publics. Enfin, le troisième objectif est de créer une résilience aux chocs pouvant inverser les gains de croissance ou aggraver les inégalités so­cioéconomi­ques.
«Etayé par le Diagnostic systématique du pays (SCD) et le Diagnostic du secteur privé du pays (CPSD), ce CPF reflète également de larges consultations avec le gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé, la société ci­vile et le monde universi­taire», souligne la Banque mondiale.

Arh.

Catégories: National

Ikala : niverina tamin’ny fitiavany…

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 07:43

Tian’izy ireo ny mozika rock. Tiany ihany koa ny misary adala eny an-tsehatra. Taona maro anefa no tsy nisy izany, ka tena fotoan-dehibe ny alin’ny sabotsy teo ho an-dry Ikala. Fotoana nahitana an-tsehatra indray an’i Ampelagie sy i Marie Jeanne, tetsy amin’ny Kudeta Urban Club. Nihamatotra? Niverina tamin’ny fitiavany taloha angamba, satria tsapan’ireo nanatrika fa nanana fahatosikan-tena ka nizara izay azony natao izy ireo. Nitondra be ihany koa ny fanotronan-dry Naday sy Mathilda ary Mamps teo amin’ny gitara, sy i Mana teo amin’ny amponga maroanaka.
Ireo hira vahiny nanamarika ny fiantombohan’ny fahatanorany no nozarain-dry Ikala tamin’ny tapany voalohany. Namerina kely ireo nanatrika tany amin’ny 20 taona lasa izany. Narahin’ireo hira malagasy nosafidin’izy ireo manokana izany tamin’ny tapany faharoa. Mazava loatra fa tsy azo nihodivirana ry “Taranaka”, “Voararabis”, “Filafila”, efa nahafantarana azy ireo taloha. Rahoviana ny seho manaraka? Irariana tsy aman-taonany intsony.

Zo ny Aina

Catégories: National

9e congrès sur le Panafricanisme: Madagascar s’y prépare

Les Nouvelles - lun, 07/08/2024 - 07:21

Samedi à Anosy, la ministre des Affaires étrangères (MAE) Rasata Rafaravavitafika, a participé à la réunion préparatoire virtuelle, du 9e Congrès sur le Panafricanisme, du 29 octobre au 2 novembre à Lomé (Togo). L’objectif est de s’interroger sur le « devenir humain, politique, culturel, social et sociétal dans un monde instable », a expliqué le communiqué du MAE.
En tout cas, la MAE n’a pas manqué d’adresser ses félicitations à l’ensemble des dirigeants de l’Union africaine pour « L’adoption de la Décennie des racines africaines et de la diaspora africaine ».
« Madagascar participe activement dans la mise en œuvre de cette initiative », a-t-elle affirmé. Pour elle, il est important que chaque pays ait sa propre langue. « La langue malgache est un symbole d’unité à Madagascar et une source essentielle de la culture nationale », a-t-elle fait savoir.

T.N

Catégories: National

Pages